انجمن فیزیوتراپی ایران

سایت امور اعضاء

  به سایت امور اعضای انجمن فیزیوتراپی ایران خوش آمدید


بازدید کننده محترم در صورتیکه عضو انجمن فیزیوتراپی ایران نمی باشید می توانید با دریافت و چاپ فرم عضویت و تکمیل آن وارسال از طریق پست ، عضو انجمن فیزیوتراپی ایران شوید .

دریافت فرم عضویت

 

  مدارک لازم جهت عضویت در انجمن فیزیوتراپی ایران

 1- پر کردن فرم عضویت

  2- کپی کارت ملی

  3- کپی شناسنامه

  4- کپی مدرک تحصیلی

  5- فیش واریزی به مبلغ 1/350/000 ریال به حساب انجمن - شماره کارت (3992 – 7000- 3377 – 6104 )

  6- دوقطعه عکس رنگی 4*3